Sint Vitus – november is uit

Als de bezorging naar verwachting gaat, valt vandaag het parochieblad voor de maand november door de brievenbus.

In deze Sint Vitus onder anderen aandacht voor het bisschoppelijk werkbezoek, het kerkelijk ontdekkingsreisproject ‘Op reis in het land van geloven’ en Allerheiligen/Allerzielen. Daarnaast uiteraard ook de agenda, het overzicht van vieringen, veel wel & wee en nog meer. 

Wie de Vitus alvast digitaal wil bekijken: klik hier.