Tjeerd Visser geïnstalleerd als nieuwe pastoor

Zondag 10 september werd Tjeerd Visser geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Oud-katholieke parochie in Hilversum. Veel gasten waren hierbij aanwezig, vrienden en familie, andere pastores en natuurlijk veel gemeenteleden. Bij aanvang van de viering kondigde de secretaris van het kerkbestuur aan dat Tjeerd een vijgenboom en een divers bloemenboeket zou meekrijgen. De vijgenboom als symbool dat we hopen dat zijn werk vrucht zal dragen. Het bloemenpakket als symbool voor de verschillende gemeenteleden en de veelzijdigheid van activiteiten in de kerk.

Aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallett overhandigde Tjeerd de Acte van Incardinatie. Hiermee is hij opgenomen in de geestelijkheid van het bisdom en heeft hij vanaf dat moment een eigen thuis en een eigen basis bij de St. Vitus in Hilversum.

Tijdens zijn eerste viering was het thema “de zondag van de terechtwijzing”. Zoals Tjeerd zelf zei: “Het valt niet mee om bij je installatie te preken over de terechtwijzing”. Hij gaf in zijn eerste preek in de St. Vitus een centrale vraag en aandachtspunten mee. “Het kunnen ontvangen en geven van een terechtwijzing is een belangrijke permanente oefening. Stel jezelf de vraag: willen wij echt leren van Jezus, ook als het gaat om het geven en ontvangen van terechtwijzing? We kunnen onszelf en de samenleving hiermee een grote dienst bewijzen.”

Voor het geven van een terechtwijzing zijn betrokkenheid naar de ander, zorgvuldigheid in het proces en vertrouwen van belang. Voor het ontvangen moeten we vooral goed luisteren. Tjeerd neemt zich voor betrokken, zorgvuldig en vertrouwelijk te zijn en hij zal luisteren naar wat de gemeente met hem te delen heeft.

Aan het einde van de viering stelden de kinderen van de Kinderkerk vragen over zijn leeftijd, zijn favoriete game (schaken) en of hij aardig is. Ze waren ook nieuwsgierig wat hij voor de toekomst wil. Hij gaf aan dat hij van de kerk een fijne plek wil maken samen met iedereen. Hij werd hierna letterlijk opgenomen in de kring met kinderen, onder het gezang “Kom maar in de kring, je hoort erbij”.

Na de viering was er tijd voor het eten van Hilversumse Dudokjes, felicitaties, een goed gesprek en een tot slot een heerlijke vers gemaakte paella.