Zoveel immers

Op een stuk papier geschreven en omhoog gehouden tijdens een sportwedstrijd, als tekst op een t-shirt of op een andere manier nadrukkelijk vermeld: de woorden van Johannes /John 3 : 16 worden nogal eens onder de aandacht gebracht. Die tekst en nog meer zinnen uit het evangelie volgens Johannes zullen ook te horen zijn tijdens de eucharistieviering op zondag 17 september aanstaande.
We vieren dan Verheffing van het heilig Kruis.

Pastoor Tjeerd Visser zal voorgaan in deze viering die om 10.00 uur aanvangt.

Allen van harte welkom!