De OKK & andere kerken

Zowel landelijk als lokaal werkt de Oud-Katholieke Kerk zoveel mogelijk samen met andere kerken. Sterker nog, in de Bisschopsverklaring van 1889, die als basis diende voor de vorming van het internationale verband van oud-katholieke kerken, staat dat ‘het tot de roeping van de oud-katholieke kerk behoort de historische gegroeide verschillen tussen de kerken tot een oplossing te helpen brengen.’

In de praktijk betekent het dat de OK St. Vitusparochie lid is van en meedoet aan activiteiten van de Raad van Kerken in Hilversum en dat bij speciale projecten zoveel mogelijk samenwerking gezocht wordt met andere gemeentes in het dorp. Voorbeelden daarvan zijn de gezamelijke kinderkerstvieringen met de protestantse Regenboogkerk en een jaarlijkse oecumenische viering met de RK Onze Lieve Vrouwe parochie en de Protestantse Regenboogkerk en het filmproject in de 40dagentijd dat ook met de Regenboogkerk wordt uitgevoerd.

Landelijk en internationaal zijn er banden van kerkelijke eenheid met oa. de Anglicaanse kerk en de kerk van Zweden. Voor meer informatie daarover verwijzen we graag naar de pagina’s ‘oecumene’ van de landelijke site van de OKK