Wie was Sint Vitus eigenlijk?

Volgens de legende was Vitus de zoon van een Siciliaanse senator. Op zijn twaalfde werd hij christen. Hij bekeerde veel mensen en deed veel wonderen. Toen Valerianus, de bewindvoerder van Sicilië, dit te horen kreeg liet hij Vitus voor zich komen en probeerde hem zijn geloof af te laten zweren. Dit lukte echter niet en Vitus vluchtte met zijn leraar Modestus en zijn diestbode Crescentia naar Luciana en van daar uit naar Rome. In Rome genas hij de zoon van keizer Diocletianus van een kwade geest. Maar toen hij hierna weigerde dankoffers aan de goden te brengen werd hij beschuldigd van tovenarij en werden hij en zijn huishouding gemarteld (303 na Christus).
De ene legende gaat hier verder met het verhaal dat ze volkomen ongeschonden door deze martelingen heen kwamen en bevrijd werden door een storm die tevens alle tempels verwoestte en vervolgens naar Luciana geleid werden door een engel. Daar stierven ze uitendelijk op hoge leeftijd. Een andere legende vertelt dat ze de marteldood stierven in Rome.

Vitusdans
In de zestiende eeuw nam in Duitsland de Vitus-aanbidding grote vormen aan, vooral nadat in 836 de relieken van Vitus naar Saksen werden gehaald. Het volksgeloof vertelde dat als je voor het beeld van Sint Vitus danste je een jaar goede gezondheid verkreeg. Dit nam soms zulke manische vormen aan dat het verward werd met een ziekte, Chorea, wat nu dus ook wel Sint Vitusdans genoemd wordt. Chorea is een ziekte vergelijkbaar met het Gilles de la Tourette syndroom, waarvan een van de symptomen een ongecontroleerd trillen van de ledematen is. Om dezelfde reden werd epilepsie ook wel St. Vitusdans genoemd.

Het St. Vitusbeeld in de kerk

Heilige Helpers
Vitus was een van de Veertien Heilige Helpers, allen de marteldood gestorven. Tot dezen behoren ook: Acacius, Barbara, Blaise, Catharina van Alexandrië, Syriacus, Dionysius van Parijs, Erasmus, Eustacius, Georgius, Margaretha, Panthaleon en Giles. Deze feestdag is afgeschaft in 1969.

Vitus is de patroonheilige van acteurs, dansers, epileptici en beschermt tegen stormen. Zijn feestdag is 15 juni.