De OKK & het celibaat

Rond 1920 is de celibaatsverplichting voor alle ambten (diakenen, priesters en bisschoppen) in de Oud-Katholieke Kerk opgeheven.

Pastoor Wietse van der Velde met zijn man Maarten tijdens (hoe toepasselijk) de St. Maartensoptocht