Hebben jullie ook geld nodig?

Ook een parochie heeft een huishoudboekje met inkomsten en uitgaven. De kachel brandt, er is koffie na de viering, de kaarsen worden aangestoken, er worden lezingen georganiseerd, materiaal voor de kinderkerk werd aangeschaft en o ja, de pastoor krijgt ook salaris. Om maar eens wat te noemen van de uitgavenkant.

En op de pagina van de inkomsten staan heel veel goede gevers; mensen die jaarlijks vrijwillig financiëel bijdragen en mensen die flink investeren in de collecte. Want alles bij elkaar, het kerkgebouw en de parochieactiviteiten, vinden ze belangrijk. De kerk, dat is de gemeenschap van mensen die betrokken willen zijn bij de boodschap van God. Mede dankzij de concrete geldelijke ondersteuning kunnen we parochie in Hilversum zijn.

Dus ja, we hebben geld nodig. Zeker nu we zo veel mogelijk aan de weg proberen te timmeren. Wilt u een gift overmaken: banknummer NL45 INGB 065.84.44.522 tnv de Oud-katholieke parochie St. Vitus is een gastvrije rekening…

Als u plannen heeft voor een grotere gift, een legaat of als u anderszins wilt weten hoe u financieel kunt helpen, neem contact op met de penningmeester van het kerkbestuur.