De OKK & vrouwen in de kerk

Wijding van twee vrouwelijke priesters in de kathedraal van Utrecht, 2017

Als er geen vrouwen meededen, bestond de kerk niet‘ Of ‘het geloof der vaderen wordt doorgegeven door de moeders’. Het zijn open deuren waar het een kerkgemeenschap betreft, maar in de praktijk blijken veel van de deuren in de kerk voor vrouwen toch gesloten te blijven, ofwel: ‘wel de kinderkerk, maar niet het ambt’.

Vanaf begin jaren ’90 is daar in de Oud-Katholieke Kerk verandering in gekomen. Grondige (en lange) discussies in alle geledingen, lokaal, nationaal en internationaal leidden er uiteindelijk toe dat vanaf 1998 vrouwen een volledig gelijkwaardige plaats in de Oud-Katholieke Kerk hebben. Dat betekent dus dat ook het drievoudig ambt (diaken, priester, bisschop) openstaat voor vrouwen.

Het is een ontwikkeling, waar we als kerk trots op zijn, ook al heeft het gefronste wenkbrauwen opgeleverd binnen andere kerken en de oecumenische dialoog met de Oosters-Orthodoxe en Rooms-Katholieke kerk niet gemakkelijker gemaakt.

Inmiddels is het alsof het nooit anders is geweest: de OKK telt inmiddels vijf vrouwelijke priesters in de verschillende parochies. Nu is het nog wachten op de eerste vrouwelijke bisschop…

Lees de herderlijke brief ‘Ambt in de branding’, 1998 over dit onderwerp
Meer informatie vindt u hier: landelijke site van de Oud-Katholieke Kerk