Oud-katholiek in Hilversum

Kerk in het Gooi
Te midden van – toen nog – de boekweitakkers langs het Melkpad verrees in de jaren 1888/1889 in Hilversum de monumentale en neo-barokke St. Vituskerk. Het was de opvolger van de eenvoudige ‘Achterhofse kerk’, die op de hoek stond van Stationsstraat / Koninginneweg. Het orgel, in 1873 gebouwd door de fa. Bätz-Witte, is met diverse kerkelijke kunstvoorwerpen vandaar meeverhuisd naar het Melkpad. Met de prachtige architectuur en de aangebrachte schilderingen en glas-in-loodramen heeft de kerk een rustgevend en wonderschoon interieur, dat door Monumentenzorg terecht van cultuurhistorische waarde wordt genoemd.

Wie komen er?
De kerk is een geschiedenis van God en mensen. Mensen die zo uniek zijn dat je hen pas leert kennen in de omgang. In de kerk aan het Melkpad komen ‘oud-katholieken-van-huis-uit’, mensen die protestants of rooms-katholiek zijn grootgebracht, en mensen die pas later met het christendom In contact gekomen zijn. Mensen die zoeken, mensen met een vaste geloofsovertuiging, mensen die twijfelen, ouden en jongeren. In de kerkdiensten wordt iedereen gastvrij ontvangen. Men zal u met er met plezier wegwijs maken, maar respecteert het ook wanneer u het gebeuren zomaar op uw eigen manier over u heen wilt laten komen. Onder ‘vieringen’ vind u de manieren, waarop we samenkomen en onder ‘agenda’ de precieze tijden en plaatsen…

Kerk in de buurt
Maar we willen een kerk zijn die meer doet dan vieringen organiseren. We willen een actieve gemeenschap zijn, die goede relaties onderhoud met het stukje van de samenleving, waarin we ons bevinden: het Gooi. Met buurtmaaltijden, het kinderkerstplein, de kinderpaasnacht, het ‘Zomaerfeest’, het ‘Loket voor Levensvragen’, het beschikbaar stellen van parochiegebouw ‘de Akker’ voor buurtactiviteiten en zoveel mogelijk inhaken op evenementen in Hilversum zoeken we naar mogelijkheden om ons gebouw, onze middelen en vrijwilligers ter beschikking te stellen van anderen. Dat is een project van lange adem, waar we alle hulp bij kunnen gebruiken. Mocht u mogelijkheden zien om samen iets te doen: laat het ons weten en neem contact op!

Kerk in de regio
Met 26 parochies over het hele land en een goede 5000 leden is de Oud-Katholieke Kerk natuurlijk maar een kleine speler op de ‘kerkelijke kaart’ van Nederland. Daarom heeft onze parochie ook een regiofunctie. De leden komen niet alleen uit Hilversum, maar ook uit Almere, Soest, Huizen, Eemnes… Met de andere parochies in de directe nabijheid (Utrecht, Amersfoort) wordt zoveel mogelijk samengewerkt.